murer

Fra vadmel til workwear

Arbejdstøjets historie fra 1880 til 2010

”Fra vadmel til workwear” er en internetudstilling om arbejdstøjets udvikling. Udstillingen går bag om klædedragten og fortæller historier om dengang arbejdstøj oftest bestod af daglige bukser og jakke, til i dag hvor den enkelte medarbejder kan vælge mellem utallige dessins og tilbehør – ofte betalt af arbejdsgiveren. Det er også historien om arbejdstøj udsprunget af den borgerlige mandsdragt og militæruniformer til rumfartens og elitesportens indflydelse på materiale og design.

Arbejdstøj er her defineret som beklædning, der har tilknytning til den industrielle udvikling, og der er primært lagt fokus på de mandlige arbejdere og på danske arbejdstøjsproducenter. Specielle hånd-værkerdragter og militæruniformer er udeladt.

Indsamling af industriarbejdstøj på museer har haft en meget lav prioritet gennem tiden, da hovedin-teressen har været i forhold til bondetøjet, de borgerlige klæder og modetøjet. Udstillingen bruger derfor også fotos og billedmateriale fra annoncer og kataloger.

Der er foretaget interviews blandt nuværende og tidligere fabrikanter af arbejdstøj samt forhandlere og erhvervsvaskerier.

Projektet TRÅD er støttet af Kulturregion Østjysk Vækstbånd og Kulturministeriet. TRÅD er et samarbejde mellem
Danmarks Industrimuseum, Silkeborg Museum, Blicheregnens Museum, Museum Østlylland, Textiluddannelsen VIA UC, Skals - højskolen for design- og håndarbejde og Den Skandinaviske Designhøjskole.

 
Danmarks Industrimuseum, Klædeskabet klaedeskabet@industrimuseet.dk www.industrimuseet.dk